Cenník technických kontrol
  Cenník emisných kontrol  
       
Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu, individuálny dovoz  
Emisné kontroly pravidelné, zvláštna a administratívna  
   
Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom benzín
12,- €
- bez katalyzátora,
- s neriadeným katalyzátorom (NKAT)
Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom
19,- €
- s riadeným katalyzátorom (RKAT)
Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom
- s riadeným katalyzátorom (RKAT)
vybavené palubným systémom OBD
20,- €
Vozidlá (M1,N1) s naftovým motorom
19,- €
Emisná kontrola administratívna
5,- €
 
Súvisiace služby
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky a osvedčenie o emisnej kontrole
5,-€

   
Osobne vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1);
22,- €
- s benzínovým motorom bez katalyzátora,
- s neriadeným katalyzátorom (NKAT),
- s riadeným katalyzátorom (RKAT),
- s naftovým motorom
Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)
13,- €
Ľahké prípojné vozidlá s mc > 0,75 t (O1)
11,- €
Prípojné vozidlá s mc > 0,75 t do 3,5 t (O2)
22,- €
 
Technické kontroly zvláštne v čiastočnom rozsahu jednej kontrolnej skupiny Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1); motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e); pripojné vozidlá (O1,O2)
5,- €
 
Technické kontroly opakované
Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1)
5,- €
Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)
3,- €
 
Technické kontroly administratívne
Všetky kategórie
5,- €
 
Súvisiace služby
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky
3,- €
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole
2,- €
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole
3,- €
 
Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole ) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.
 
   
 
   
Copyright © CM Control, s.r.o., Created by Geoorgee