KONTROLA ORIGINALITY

Aké doklady treba predložit na kontrolu originality ?
Vozidlo evidované v SR
 • Osvedčenie o evidencii vozidla "OEV", v prípade že vozidlo má vydaný technický preukaz "TP" treba predložiť TP aj OEV
 • občiansky preukaz objednávateľa, majiteľa vozidla prípade firmy údaje firmy
Individuálne dovezené vozidlo:
 • Osvedčenie o evidencii, prípadne doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované
 • Doklad o nadobudnutí vozidla - faktúru, kúpnu, alebo darovaciu zmluvu
 • Doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín
 • Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, dovezeného, alebo prestavaného, alebo protokol o technickej kontrole vozidla, ak ide o uznanie typového schválenia ES s hodnotením- sposobilé
 • Platný protokol o emisnej kontrole zvláštnej s hodnotením- spôsobilé
 • Osvedčenie o zhode COC ak má vozidlo udelené typové schválenie ES
POZOR!
Pokiaľ sú na vozidle zásahy do konštrukčných častí vozidla alebo boli na vozidle vykonávané opravy väčšieho rozsahu, je nutné, aby objednávateľ KO predložil doklady potvrdzujúce ich pôvod (faktúra, súpis opravovaných položiek alebo iné zdokumentovanie zásahov a opráv).

Na kontrolu originality je potrebné pristaviť vozidlo výlučne v čistom stave:
 • interiér
 • exteriér
 • priestor v oblasti VIN čísla
 • motor + podvozok


SÍDLO SPOLOČNOSTI
CM Control, s.r.o.
Galvaniho c.12A
821 04, Bratislava
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Tel: +421 2 5363 0161
Mob: +421 949 611 003
Mail: cmcontrol@cmcontrol.sk
Mail: korupcia@cmcontrol.sk
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 36 693 529
IČ DPH: SK2022275981
IBAN: SK1811000000002628120314
BIC(SWIFT): TATRSKBX
OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:  7:00 - 18:00
Sobota - Nedeľa:    Zatvorené
CM Control s.r.o. - Všetky práva vyhradené. Created by Graphic Solutions s.r.o.
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.